Vrijwilligerswerk in Argentinië

Friday April 15, 2016
887

Eén van mijn werkzaamheden tijdens mijn stage in Argentinië bij AMAUTA Elebaires Spanish School is het coordineren van vrijwilligerswerk in Buenos Aires. Het geeft me de kans in een van de mooiste gebouwen in Buenos Aires te werken – The Barolo Palace – en mensen te ontmoeten vanuit de hele wereld die naar Buenos Aires komen om Spaans te leren en vrijwilligerswerk te doen.

Maar voordat deze mensen aankomen in Buenos Aires, hebben we hier op school al wat ander werk gedaan. Als eerste moet de plaatsing en de eerste ontmoeting met het vrijwilligersproject geregeld worden. Dit betekent; e-mails sturen, wachten, bellen, wachten, bevestiging vragen, wachten, opnieuw controleren of alles bevestigd is en dan weer wachten. Werken in Argentinië kan soms erg op je geduld werken; dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom vrijwilligers werk doen in Argentinië soms echt een uitdaging is. Ondertussen overleggen we natuurlijk met de toekomstige vrijwilligers en / of met hun contactpersonen of organisaties.

(more…)

Voluntary work in Argentina

Friday October 31, 2014
2,282

Coordinating the voluntary work in Buenos Aires is one of my main tasks during my internship in Argentina at AMAUTA Elebaires Spanish School. It gives me the opportunity to work in one of the most beautiful buildings of Buenos Aires – the Barolo Palace –  and to meet people from all over the world who come to Buenos Aires to learn Spanish and to do volunteer work.

But before I meet these people in Buenos Aires, here at the school we’ve already one some work.  First the placement and first meeting with the volunteer project should be arranged, which means; sending emails, waiting, calling, waiting, asking for confirmation, waiting, checking again if everything is confirmed and then waiting again. Working in Argentina sometimes puts your patience to the test;  this is also one of the many reasons why doing voluntary work in Argentina is quite a challenge.

(more…)